CHS ND Banner

Thoáng Hương Xưa

Đặc San Nguyễn Du

Thời hạn nhận bài: Ban biên tập ĐS sẽ bắt đầu nhận bài kể từ bây giờ cho đến hết ngày 31 Tháng Năm, 2007 (May 31, 2007)

Thời gian vừa qua, Ban Báo Chí đã nhận được một số thơ, văn (truyện ngắn, tùy bút..) từ tất cả các bạn. Trong những ngày tháng tới, BBC rất mong đón nhận bài vở đóng góp của tất cả quý Thầy Cô và các bạn dưới các thể loại: truyện ngắn, tùy bút, biên khảo, nhạc, truyện cười, v.v... để Đặc San của chúng ta được phong phú hơn. Mong tất cả các bạn lưu ý khi gửi bài vở cho BBC, xin vui lòng nêu rõ xuất xứ để tiện việc liên lạc.

BBC xin chân thành cảm ơn sự hổ trợ về mặt tinh thần, cũng như việc ủng hộ đóng góp bài vở cho Đặc San của tất cả quý Thầy Cô và các bạn trong những ngày qua.

Giới hạn tổng cộng 5MB(5120kB/5242880 bytes) cho mỗi lần tải.

Xin lưu ý: để dễ dàng trong việc viết tiếng Việt bằng Unicode, xin vui lòng download nhu liệu : VPSKeys - Hội Chuyên Gia Việt Nam (Vietnamese Professionals Society). Tuy nhiên, đối với các trang tài liệu, cứ liệu có sẵn, sau khi được scanned dưới dạng file hình ảnh (.jpeg; .pdf… format), xin quý thầy cô và các bạn cứ mạnh dạn upload, sẽ có ban nhóm phụ trách thực hiện.

Giới hạn về nội dung bài viết: - Ðặc san Thoáng Hương Xưa vẫn không ngoài chủ trương tránh các bài vở với nội dung có liên quan đến các vấn đề chính trị, đảng phái, tôn giáo, chỉ trích cá nhân, đoàn thể…

Thân ái
Ban biên tập Đặc san “Thoáng Hương Xưa”.