Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 (on line)

Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 (on line)

Postby admin » Wed Mar 11, 2009 7:20 am

Thân gởi bạn đọc

Chúng tôi sẽ trích đăng hàng tuần các bài văn thơ nhạc đã được xuất bản trong Đặc San Xuân Ước Vọng 2009.

Nhóm thực hiện ĐS Xuân Ước Vọng 2009 chân thành cám ơn quí thầy cô và các cựu học sinh mạnh thường quân đã động viên, gởi thư khen ngợi, và ủng hộ tài chánh cho việc thực hiện Đặc San Xuân 2009 vừa qua (viewtopic.php?f=3&t=16).

Ngoài sự thành công tạo một sản phẩm văn thơ nhạc có tính mỹ thuật để kính biếu quí thầy cô và được sự ủng hộ của gần 400 cựu học sinh trong ngoài nước nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, kết quả tài chính chi thu cũng đáng khích lệ (kết quả chi thu đã được tổng kết và sẽ được thông báo trong bản báo cáo chi thu vào đầu tháng 7 (bi-annual reports)).

Thân mời bạn đọc đón xem dưới đây:

Image

Image

Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 1 (Trang 1-9)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 2 (Trang 10-19)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 3 (Trang 20-29)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 4 (Trang 30-39)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 5 (Trang 40-49)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 6 (Trang 50-59)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 7 (Trang 60-69)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 8 (Trang 70-79)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 9 (Trang 80-89)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 10 (Trang 90-99)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 11 (Trang 100-109)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 12 (Trang 110-119)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 13 (Trang 120-129)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 14 (Trang 130-139)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 15 (Trang 140-149)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 16 (Trang 150-159)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 17 (Trang 160-169)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 18 (Trang 170-179)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 19 (Trang 180-189)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 20 (Trang 190-199)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 21 (Trang 200-209)
Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 - Tập 22 (Trang 210-225)

Tập 1 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=145

Tập 2 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=146

Tập 3 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=148

Tập 4 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=151

Tập 5 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=154

Tập 6 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=160

Tập 7 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=163

Tập 8 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=165

Tập 9 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=171

Tập 10 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=173

Tập 11 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=176

Tập 12 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=177

Tập 13 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=178

Tập 14 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=179

Tập 15 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=181

Tập 16 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=184

Tập 17 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=191

Tập 18 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=195

Tập 19 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=198

Tập 20 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=201

Tập 21 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=204

Tập 22 :arrow: Link:http://www.trunghocnguyendu.com/diendan2009/viewtopic.php?f=11&t=207

Lưu ý: Trong mỗi tập, downloading các trang bài vở có thể chậm tới 1 phút nếu dùng internet cable modem, tới 3 phút nếu dùng ADSL modem.
Cũng cáo lỗi vì hình không rõ sắc nét (so với bản gốc pdf) để giảm tải downsizing khi downloading.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Văn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron