Video Cựu Học Sinh Họp Mặt Mừng Xuân 2009 tại Việt Nam

Video Cựu Học Sinh Họp Mặt Mừng Xuân 2009 tại Việt Nam

Postby admin » Sat Jan 17, 2009 11:03 am

admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Hình Ảnh Cựu Học Sinh Họp Mặt Mừng Xuân 2009 tại Việt Nam

Postby admin » Sat Apr 04, 2009 2:44 pm

CHS Đinh Minh Triệu (Khóa 77) đã có nhã ý thực hiện cuốn DVD "Họp Mặt Tất Niên Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009", trong đó có đầy đủ hình ảnh và video sống động về buổi họp mặt vừa qua. Nếu CHS nào muốn biết thêm chi tiết, có thể liên lạc với CHS Đinh Minh Triệu qua điện thoại (ở VN): 8-103-058 hay 0918-060-823.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Video Thầy Cô & Cựu Học Sinh Họp Mặt Mừng Xuân 2009 tại Việt

Postby admin » Wed Mar 23, 2011 2:09 pm

Image

Image

Image

CHS Đinh Gia Thiết (Khóa 74) & CHS Đinh Minh Triệu (Khóa 77):
Image

CHS Nguyễn Trung Thương (Khóa 79) và CHS Đinh Gia Điền (Khóa 79) bồi hồi gặp lại nhau:
Image

Image

Image

Image

Bàn Tiếp Tân:
Image

Anh em CHS liên khóa trò chuyện cùng Thầy Ngô Văn Cảo:
Image

Image

Thầy Liễn (trái) và Thầy Cảo (phải) (và quí Thầy Cô tham dự) ký tên vào trang lưu niệm của cuốn đặc san Xuân Ước Vọng:
Image

CHS Hoàng Thị Tường Vy (K80) và CHS Nguyễn Khánh Minh (K77), CHS Phan Tiến Dũng (K76, ngồi), CHS Đinh Gia Điền (K79, ngồi):
Image

CHS chào đón Cô Trần Thị Kim Anh:
Image

Image

CHS Phan Tiến Dũng (K76) và CHS Nguyễn Công Thanh (K76) đón Cô Đinh Thị Diệu Bằng:
Image

Image

Từ trái sang phải: CHS Trần Ngọc Hùng, ?, Lâm Trí Hiền, Trương Anh Vũ
Image

Trái sang phải: CHS Nguyễn Công Thanh, Cô Đinh Thị Diệu Bằng, Cô Trần Thị Kim Anh, Thầy Cô Phạm Văn Liễn
Image

Nhóm CHS Khóa 75:
Image

CHS Nguyễn Quốc Toản (K79) (trái) & Lê Thị Bích Lan (K80) (phải) mời Thầy Nguyễn Đức Trung ký tên vào trang lưu niệm của cuốn đặc san Xuân Ước Vọng 2009:
Image

CHS 12C3 K79 trái sang phải: Đinh Gia Điền, Nguyễn Quốc Toản, Trương Văn Hùng, GS Chủ Nhiệm Nguyễn Đức Trung, Lâm Trí Hiền, Nguyễn Tăng Minh:
Image

Thầy Đỗ Hữu Nghĩa và Cựu Nữ Sinh Khóa 79:
Image

Trái sang phài: Thầy Nguyễn Đức Trung, Thầy Đỗ Hữu Nghĩa, Thầy Nguyễn Mậu Thu, Thầy Phạm Quốc Tuấn:
Image

Cô Đinh Thị Diệu Bằng và Thầy Ngô Văn Cảo:
Image

Từ trái sang phải: Thầy Nguyễn Đức Trung, Cô Vũ Thị Thái Tảo, Thầy Trần Thuận Quan, Cô Ngô Tuyết Lệ
Image

Từ trái sang phải: Thầy Ngô Văn Cảo (đứng sau), Thầy Nguyễn Đức Trung, Cô Trần Ngọc Chi, Cô Nguyễn Thị Vinh, Cô Ngô Tuyết Lệ, Cô Vũ Thị Thái Tảo, Cô Huỳnh Kiêm Tiên
Image

CHS Khóa 80: Bùi Hồng Hoa và Nguyễn Văn Trường
Image

Trái sang phải: Cô Đinh Thị Diệu Bằng, Cô Trần Thị Kim Anh, CHS Hoàng Thị Tường Vy, Cô Trần Thị Hải:
Image

Từ trái sang phải: Cô Nguyễn Thị Vinh, Cô Huỳnh Thị Lượng, Cô Trần Ngọc Chi và cháu, Cô Huỳnh Kiêm Tiên
Image

Thầy Nguyễn Đức Trung và Thầy Nguyễn Mậu Thu:
Image

CHS Khóa 74:
Từ trái qua phải: Toại, Chí Hùng, Bạch Lan, Thúy, Phạm Hữu Đức Thịnh, Trung.
Image

CHS Khóa 74:
Từ trái qua phải: Toại, Chí Hùng, Bạch Lan, Thúy, Phạm Hữu Đức Thịnh, Trung.
Image

Cựu Nữ Sinh Khóa 76:
Image

Trái sang phải: Cô Đinh Thị Diệu Bằng, Thầy Ngô Văn Cảo, Cô Trần Thị Kim Anh, Cô Trần Thị Hải:
Image

Image

CHS Khóa 80:
Image

CHS Khóa 77:
Image

CHS Khóa 75:
Image

CHS Khóa 77:
Image

CHS Khóa 81:
Image

Image

Image

Image

CHS Khóa 88:
Image

CHS Khóa 88:
Image

Image

Cựu Nữ Sinh Khóa 79:
Image

CHS Khóa 80:
Image

CHS Khóa 80 (CHS Phạm Minh Gia thứ 3 từ trái):
Image

Trái sang phải: Thầy Đỗ Hữu Nghĩa, Thầy Phạm Văn Liễn, Thầy Cao Huy Tấn, Thầy Ngô Văn Cảo:
Image

Từ trái sang phải: Cô Nguyễn Thị Vinh, Thầy Đinh Hữu Quyến, Cô Trần Ngọc Chi
Image

Từ trái sang phải: Thầy Trần Thuận Quan, Thầy Nguyễn Mậu Thu, Thầy Phạm Quốc Tuấn, Thầy Cao Huy Tấn, Thầy Đỗ Hữu Nghĩa, Thầy Phạm Văn Liễn, Thầy Ngô Văn Cảo:
Image

CHS Khóa 78, trái sang phải: Phạm Kỳ Lâm, Trương Anh Kiệt, ?, Đỗ Thị Bích Thủy, Nhơn, Trần Thị Kim Anh
Image

CHS Khóa 74:
Image

CHS Khóa 74:
Image

CHS Khóa 80:
Image

Image

MC Hoàng Thị Tường Vy (K80) và Phan Tiến Dũng (K76):
Image

CHS Khóa 79:
Image

CHS Đinh Gia Thiết (K74) phát biểu cảm tưởng:
Image

Trái sang phải: Cô Trần Thị Hải, Thầy Nguyễn Văn Vịnh, Thầy Trần Ngọc Thịnh, Thầy Nguyễn Văn Ba:
Image

Từ trái sang phải: Cô Nguyễn Thị Vinh, Cô Huỳnh Thị Lượng, Cô Trần Ngọc Chi, CHS Nguyễn Khánh Minh, Cháu của Cô Chi, Cô Huỳnh Kiêm Tiên, Cô Trần Thị Tươi:
Image

Thầy Hiệu Phó Phạm Đức Hùng phát biểu cảm tưởng:
Image

Image

CHS Khóa 79:
Image

Thầy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu cảm tưởng:
Image

Image

Image

Image

Image

Hợp ca Ly Rượu Mừng:
Image

CHS Khóa 77:
Image

CHS K74 & K75 chụp hình lưu niệm với quí Thầy Cô:
Image

Image

CHS K76 chụp hình lưu niệm với quí Thầy Cô:
Image

CHS K77 chụp hình lưu niệm với quí Thầy Cô:
Image

CHS K79 chụp hình lưu niệm với quí Thầy Cô:
Image

CHS K79 chụp hình lưu niệm với quí Thầy Cô:
Image

CHS K80 chụp hình lưu niệm với quí Thầy Cô:
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

CHS Khóa 80:
Image

CHS Khóa 79 cùng Thầy Nguyễn Đức Trung cụng ly:
Image

CHS Khóa 77:
Image

CHS Khóa 76 (Tôn Thất Dzĩnh áo trắng):
Image

CHS Khóa 76:
Image

Các học sinh Nguyễn Du biễu diễn văn nghệ:
Image

Thầy Nguyễn Văn Vịnh và Các Cựu Nữ Sinh Khóa 79:
Image

Image

CHS Khóa 80:
Image

Image

Cô Nguyễn Ngọc Chi (phải) nhận quà lưu niệm từ CHS Đinh Thị Mai Nga (Khóa 77):
Image

Một CHS Khóa 88 góp vui văn nghệ:
Image

Đại diện CHS đi biếu quà đến quí Thầy Cô:
Image

Thầy Ngô Văn Cảo:
Image

Image

CHS Đỗ Đình Trí (K77) & CHS Nguyễn Văn Vân (K75) hát "Nối Vòng Tay Lớn":
Image

Từ trái sang phải: CHS (đứng), Thầy Phạm Văn Liễn, Thầy Trương Văn Tốt, Thầy Trần Thuận Quan, Thầy Nguyễn Đức Trung, Thầy Phạm Quốc Tuấn (đứng), Thầy Nguyễn Mậu Thu (quay lưng):
Image

Image

Image

Image

Cô Vũ Thị Thái Tảo góp vui văn nghệ:
Image

CHS Khóa 79:
Image

CHS Khóa 79:
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Một CHS Khóa 79 góp vui văn nghệ:
Image

Thầy Nguyễn Văn Ba và Thầy Ngô Văn Cảo:
Image

Nối Vòng Tay Lớn:
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

CHS Nguyễn Công Thanh (K76, trái):
Image

Thầy Nguyễn Đức Trung, Cô Nguyễn Ngọc Chi và CHS liên khóa:
Image

PS: có điều gì thiếu sót trong phần phụ chú hình ảnh, xin các CHS liên lạc gởi email cho: banbientap@trunghocnguyendu.com.
Xin cám ơn.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm


Return to Hình Ảnh

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron