Page 1 of 1

CHS Thái Hòa và Thiên Nga Tổ Chức Đêm Nhạc TCS

PostPosted: Sun Apr 05, 2009 9:06 am
by admin
Tin tức từ Email: "Hôm 04/01/09 nhóm ND khóa 77 được hân hạnh xem buổi trình diễn của anh em Nguyễn Hữu Thái Hòa (CHSND Khóa 86) và Nguyễn Hữu Thiên Nga - Tina (CHSND Khóa 88) (có đánh dấu x). Buổi nhạc TCS rất hay và số lượng khán giả đông đến thật không ngờ. Rất vui mừng anh em Thái Hòa và Tina thành công ..."

Image