Hình xứ Huế

Hình xứ Huế

Postby Nguyen Tang Minh » Sat Jun 27, 2009 9:29 pm

Mời bạn đọc xem vài tấm hình từ xứ Huế:

Cổ Thành Đại Nội:
Image

Hương Giang và bài thơ Thu Chí của Đại Thi Hào Nguyễn Du:
Image
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu
Vãng sự bi thanh trủng
Tân thu đáo bạch đầu
Hữu hình đồ dịch dịch
Vô bệnh cố câu câu
Hồi thủ Lam Giang phố
Nhàn tâm tạ bạch âu"
(Nam Trung Tạp Ngâm)

Quách Tấn dịch thơ:
Sông Hương một mảnh nguyệt,
Lai láng sầu cổ câm.
Chuyện xưa mồ cỏ biếc,
Thu mới tóc hoa râm.
Có hình thân phải khổ,
Không bệnh lưng vẫn khom.
Bến Lam Giang ngoảnh lại,
Bầy âu vui sớm hôm


Tranh của một họa sĩ trẻ Hoàng Thanh Phong:
Image

"Đôi Đò" - Phá Tam Giang:
Image

"Lão Câu" - Lăng Cô:
Image

Photographer: Nguyễn Tăng Minh
Nguyen Tang Minh
 
Posts: 30
Joined: Mon Dec 15, 2008 9:33 am

Return to Hình Ảnh

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron