Khánh Thành Tượng Đại Thi Hào Nguyễn Du

Khánh Thành Tượng Đại Thi Hào Nguyễn Du

Postby admin » Sun Nov 29, 2009 9:15 pm

Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2009, trường Nguyễn Du làm lễ khánh thành tượng Đại Thi Hào Nguyễn Du, được đặt trong khuôn viên trưởng.
Cám ơn CHS Đinh Gia Điền đã gởi hình cho BBT.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Hình Ảnh

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron