Page 1 of 1

Triễn Lãm Tranh của Cựu GS Họa Sĩ Thanh Trí

PostPosted: Sun Nov 29, 2009 9:17 pm
by admin
Buổi Triển Lãm Tranh của Cô Họa Sĩ Thanh Trí: xin mời các đọc giả ghé xem qua link dưới đây:

:arrow: Link: http://www.art2all.net/tranh/thanhtri/trienlam0909/vietbao_tuongtrinh.htm