Page 1 of 1

Họp Mặt Tất Niên 2010 ở Orange County CA

PostPosted: Thu Feb 18, 2010 5:14 pm
by admin
Link hình ảnh buổi họp mặt do photographer CHS Bùi Cao Tùng chụp, xin mời bạn đọc ghé xem:

http://picasaweb.google.com/tngbui/TranLucVaNguyenDuTet2010?feat=email#