Page 1 of 1

Lịch Sử Trường Trần Lục & Nguyễn Du

PostPosted: Fri Aug 27, 2010 9:52 pm
by admin
Kính gởi quí thầy cô và thân mời bạn hữu cựu học sinh Trần Lục & Nguyễn Du xem 3 slide shows về lịch sử của trường.
Chân thành cám ơn thầy Nguyễn Trí Lục đã thu thập hình ảnh quí báu và thực hiện những video clips này.

BBT

Slide show 1:


Slide show 2:


Slide show 3:


PS: Những video clips này cũng được post ở trang Lịch Sử của website qua link sau:

http://trunghocnguyendu.com/ysb/lichsu.html