Page 1 of 1

Đăng Hình Ảnh trên Diễn Đàn

PostPosted: Thu Sep 30, 2010 2:16 am
by admin
Bạn có thể post đăng hình ảnh trên Diễn Đàn sau khi đăng ký vào Members của Diễn Đàn, sau khi user account của bạn được activated, bạn có thể login và post đăng hình ảnh của mình. Vì server ND dung lượng capacity có giới hạn, bạn nên upload hình ảnh lên servers khác như http://www.picasa.com hay youtube etc., sau đó đăng post links photo albums ở Picasa.com hay youtube etc. trên message của Diễn Đàn này.

Xin chào
Ban Biên Tập
Email: banbientap@trunghocnguyendu.com