Thay Bui The San

Thay Bui The San

Postby admin » Tue Sep 27, 2016 11:48 am

Thầy Bùi Thế San. Pháp Danh: Phúc Trí vừa thất lộc sáng thứ bảy 24/9/2016 tại Alhambra Hospital.

Linh cữu hiện quàn tại Peek Funeral Home, Westminster California. Phòng số 3

Thăm viếng: Thứ Bảy ngày 1 tháng 10, 2016 từ 10:30 sáng đến 3 gìờ chiều

Lễ Hỏa táng: 3:30 chiều cùng ngày.

BBT
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Tin Tức

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron