Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 1968 1971

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 1968 1971

Postby admin » Fri Jul 19, 2013 1:01 pm

Wednesday, March 27th, 2013 at 07:34 AM.

Name : Đỗ Trí Trung
Class : 1968-1971
City : Florida, USA
Email : vnaf1972@yahoo.com
Comments : Tìm bạn là Trần Mạnh Trí ( Trí Râu )học lớp 9A1 Trần Lục niên khoá 70-71
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron