Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 10B4/1972

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 10B4/1972

Postby admin » Tue Feb 24, 2009 6:11 pm

Tuesday, February 24th, 2009 at 01:08 PM.

Name : Phạm Quang Vinh
Class : 10B4/1972
City : Sàigòn Việt Nam
Email : phamvinh2005@gmail.com
Comments : Mình là cựu học sinh Trần Lục cũ niên khóa 1967-1972. Đến năm 1972, do đôn quân nên mình nhẩy vào Công chức quốc phòng để trốn lính, nhưng vẫn học lớp tối ở P. Trương vĩnh Ký. Mong tìm lại các bạn cũ như Phạm Quốc Hùng, Trần Ngọc Giao, Trần Liên Hùng (Lớp Trưởng cũ từ 6A3 đến 9A3). Lớp 10B4 (1972)đã có danh sách được 32 bạn. Còn một số bạn khác chưa liên lạc được.

Membership Registration
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron