Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12A7/1998

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12A7/1998

Postby admin » Wed Nov 04, 2009 5:37 pm

Monday, November 2nd, 2009 at 11:36 PM.

Name : Bùi Minh Phước
Class : 12A7 1998
City : Manchester NH 03103
Email : phuocminhbui@yahoo.com
Comments : Mời các bạn cùng lớp hay cùng khối lên đàn này thêm hình ảnh bạn bè và gia đình minh lên thêm. Chúc quý vị có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Phước Bùi
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron