Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12A1/1984

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12A1/1984

Postby admin » Wed Apr 21, 2010 4:42 pm

Tuesday, April 20th, 2010 at 07:06 AM.

Name : dinh thai lan
Class : 12A1/1984
City : orange county, ca, usa
Email : landinh2000@yahoo.com
Comments : Than tim tat ca cac ban 12A1/ 1984 do thay Tuan day toan lan chu nhiem va tat cac ban khac lop (tu nhung nien khoa\' 80)de chia xe nhung ky niem xua. Xin lien lac voi Dinh Thai Lan: landinh2000@yahoo.com
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron