Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12A2/1975

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12A2/1975

Postby admin » Mon Jul 26, 2010 4:42 pm

Monday, July 26th, 2010 at 03:57 PM.

Name : Tạ Quốc Thịnh
Class : 12A2/1975
City : Houston, Texas
Email : taquocthinh272@yahoo.com
Comments : Thân chào các bạn CHSND.Thịnh khóa 12A2/75, mong tìm lại những bạn 12A/B/75
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron