Ghi Tên Vào Danh Sách Cựu Học Sinh hay Nhắn Tin

Ghi Tên Vào Danh Sách Cựu Học Sinh hay Nhắn Tin

Postby admin » Thu Sep 30, 2010 1:46 am

Nếu bạn muốn ghi tên mình vào Danh Sách Cựu Học Sinh của trường, xin ghé vào link sau để ghi tên:

http://trunghocnguyendu.com/members.html

Nếu muốn nhắn tin tìm bạn mà không cần phải đăng ký vào thành viên Diễn Đàn, bạn có thể tự ghi lời nhắn tin ở mục tab "Tìm Bạn" (open to pulbic) qua link sau:

http://www.trunghocnguyendu.com/nhantin_nd0j/index.php

Ban Biên Tập sẽ ghi tên bạn vào Danh Sách Cựu Học Sinh, cũng như trên mục Nhắn Tin - Tìm Bạn Cũ này.

Xin chào
Ban Biên Tập
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron