Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12/1982

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12/1982

Postby admin » Sun Feb 27, 2011 3:17 pm

Tuesday, February 8th, 2011 at 04:02 PM.

Name : Đào Minh Sơn
Class : 1982
City : Sài gòn
Email : daominhson2000@gmail.com
Comments : Mong liên lạc được với các bạn niên khóa từ 1975-1982. Liên lạc qua e-mail: daominhson2000@gmail.com
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron