Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh: Lớp 12B2/1975

Postby admin » Sun Feb 27, 2011 3:18 pm

Friday, February 18th, 2011 at 03:48 PM.

Name : Đồng Minh Thái
Class : 12B2 / 1975
City : California / USA
Email : sauthai@gmail.com
Comments : Vẫn còn sống , còn uống cafe được
Mong gặp lại các bạn đồng liêu
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron