Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 12A8/1991

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 12A8/1991

Postby admin » Tue Nov 06, 2012 7:51 pm

Sunday, October 14th, 2012 at 06:43 PM.

Name : Hồ thị việt Lan
Class : 12A8-1991
City : Sai Gon
Email : hvietlan@yahoo.com.vn
Comments : Em đọc tập san của các anh chị đã họp mặt học sinh cũ ở nước ngoài, thấy tin thầy Doãn Quang và các anh chị khác ở nước ngoài . Chắc thầy cô và các anh chị vẫn khoẻ .Nếu ai biết và xem đượtin này thì trả lời email cho em
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron