Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 12D/1977

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 12D/1977

Postby admin » Tue Nov 06, 2012 7:52 pm

Sunday, November 4th, 2012 at 02:58 AM.

Name : Hà Thị Thu Huyền
Class : 12D/1977
City : Viet Nam
Email : govapglass@hcm.fpt.vn
Comments : Tim ban Hà Thị Phương Trang sinh năm 1959 học ban D trường Nguyễn Du năm 1975-1977. Vui long lien lạc với Huyền.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron