Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 6A2 1973

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 6A2 1973

Postby admin » Sat Jul 06, 2013 4:33 pm

Monday, March 11th, 2013 at 10:26 PM.

Name : Phạm Huỳnh Đức
Class : 6A2 NK 1972-1973
City : Saigon, Vietnam
Email : anhduc0135@yahoo.com
Comments : Tìm bạn củ học chung lớp tên Trịnh triệu Mỹ Linh nhà ở cư xá Sĩ Quan Chí Hòa.Giờ đây không biết có được tin tức của bạn không? Nhờ Hội Cựu HSND nhắn tìm giúp
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Danh Sách Cựu Học Sinh Ghi Danh Năm 2010-2012+

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron