Page 1 of 1

Tin Tức CHS Mới Ghi Danh Class: 12C3 1977

PostPosted: Sat Jul 06, 2013 4:36 pm
by admin
Saturday, February 16th, 2013 at 07:03 PM.

Name : HOÀNG - VÄ‚N - PHÆ¯Æ NG
Class : 12C3 -1977
City : Garden Grove -CA
Email : thuyhoang2510@yahoo.com
Comments : TÌM BẠN TÊN LÀ NGUYỄN HOÀNG AN ,VÀ CÁC BẠN 12C3.MÌNH MỚI SANG ĐỊNH CƯ TẠI ĐÂY ĐƯỢC 3 NĂM ,MUỐN TÌM CÁC BẠN 12C3. CÓ TIN GÌ MAIL CHO MÌNH THEO ĐỊA CHỈ MAIL NAỲ NHA
EMAIL: THUYHOANG2510@YAHOO.COM
CÁC BẠN NÀO NHẬN ĐƯỢC TIN XIN LIÊN LẠC VỚI MÌNH NHA. MÌNH MONG TIN CÁC BẠN