Page 1 of 1

Tin Tức: Khánh Thành Tượng Cụ Nguyễn Du

PostPosted: Thu Nov 19, 2009 10:52 pm
by admin
Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2009, trường Nguyễn Du làm lễ khánh thành tượng cụ Nguyễn Du, được đặt trong khuôn viên trưởng.
Cám ơn CHS Đinh Gia Điền đã gởi hình cho BBT.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image