Tin Phân Ưu: CHS Bùi Thanh Mỹ (K76)

Tin Phân Ưu: CHS Bùi Thanh Mỹ (K76)

Postby admin » Thu Jul 29, 2010 4:40 pm

Tin Phân Ưu: CHS Bùi Thanh Mỹ

Các bạn Cựu Học Sinh NK 76 (12D1 và 12D2) vô cùng thương tiếc khi được biết tin bạn Cựu Học Sinh Bùi Thanh Mỹ đã tạ thế ngày 27 tháng 7 năm 2010 tại Sài Gòn, Việt Nam. Thành thật chia buồn cùng tang quyến. Xin nguyên cầu cho linh hồn bạn Bùi Thanh Mỹ sớm về hưởng long nhan Chúa.

Các bạn CHS khóa 76 (12D1 và 12D2)
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Tin Phân Ưu

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron