Tin Phân Ưu: CHS Nguyễn Đình Chiến (K76)

Tin Phân Ưu: CHS Nguyễn Đình Chiến (K76)

Postby admin » Mon Sep 13, 2010 4:12 pm

Qua tin nhắn của một CHS khoá 1976, BBT xin thông báo tin buồn:

Anh CHS Nguyễn Đình Chiến (Lớp 12D2 Khóa 1976) đã qua đời vào ngày 8 tháng 9, 2010 và được an táng vào ngày 10 tháng 9, 2010 tại Việt Nam.

Xin cùng cầu nguyện anh linh của anh Nguyễn Đình Chiến siêu thoát.

BBT
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Tin Phân Ưu

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron