Tin Phân Ưu: Bào Huynh của CHS Hoàng Gia Lộc (K76)

Tin Phân Ưu: Bào Huynh của CHS Hoàng Gia Lộc (K76)

Postby admin » Sat Oct 08, 2011 9:19 am

Phân Ưu:

Bào Huynh của CHS Hoàng Gia Lộc (K76) là Giuse Hoàng Văn Điều đã qua đời ở Oklahoma.

BBT cùng toàn thể CHSND chia buồn cùng anh CHS Hoàng Gia Lộc và gia quyến.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Tin Phân Ưu

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron