Tin Phân Ưu: Thân Mẫu của CHS Nguyễn Thành Trung (K79)

Tin Phân Ưu: Thân Mẫu của CHS Nguyễn Thành Trung (K79)

Postby admin » Fri May 24, 2013 9:36 am

Ban Biên Tập xin thông báo: Thân mẫu của CHS Nguyễn Thành Trung (12C3 Khóa 1979) vừa mới qua đời. BBT xin thành thật chia buồn cùng gia quyến. Cầu nguyện hương linh của bà cụ về với nước Chúa.

BBT
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Tin Phân Ưu: Thân Mẫu của CHS Nguyễn Thành Trung (K79)

Postby admin » Fri May 24, 2013 7:54 pm

THONG BAO DEN ANH CHI EM,
THAN MAU CUU HOC SINH NGUYEN THANH TRUNG (12C3 KHOA 1979) VUA TU TRAN.
LE LIEM VAO LUC 18G NGAY 25/05/2013.
BAN DAI DIEN CUU HSND SE DEN VIENG VAO 10G SANG NGAY 26/05/2013.
KINH BAO.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm


Return to Tin Phân Ưu

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron