Tin Phan Uu: Thay Bui The San

Tin Phan Uu: Thay Bui The San

Postby admin » Tue Sep 27, 2016 11:50 am

Thầy Bùi Thế San. Pháp Danh: Phúc Trí vừa thất lộc sáng thứ bảy 24/9/2016 tại Alhambra Hospital.

Linh cữu hiện quàn tại Peek Funeral Home, Westminster California. Phòng số 3

Thăm viếng: Thứ Bảy ngày 1 tháng 10, 2016 từ 10:30 sáng đến 3 gìờ chiều

Các Anh Chị và các bạn,
Sau đây là chương trình chi tiết tang lễ Thầy Bùi Thế San
9 giờ đến 10:30 sáng Tụng kinh
!0:30 sáng đến 3 giờ chiều Thăm Viếng
- 10:30 đến 11:00 Lễ của gia đình Phật Tử Ái Hữu Vĩnh Nghiêm
- 11 giờ đến 12 giờ Gia đình và người thân nói chuyện
- 2 giờ đến 3 giờ Tụng kinh và Di Quan
3:30 chiều Lễ Hỏa Táng

Các Thầy Cô và đa số CHS Nguyễn Du sẽ có mặt tại Peek Family khoảng 12 giờ đến 1 giờ trưa.
Mong các Anh Chị và các bạn thu xếp để có thể đến viếng Thầy lần cuối cùng.

TM Nhóm CHS ND - Orange County

BBT
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Tin Phân Ưu

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron