Page 1 of 1

Cám Ơn Thầy Cựu Giáo Sư Hàn Long Toàn

PostPosted: Thu May 07, 2009 4:04 pm
by admin
Chúng em kính xin cám ơn sự ủng hộ tinh thần, lời khen và tấm check $100 do thầy gởi tặng.

Gởi các anh chị em CHS ND:
Chúng tôi BBT xin post thư của thầy dưới đây, với lời thăm hỏi của thầy đến các cựu học sinh Nguyễn Du.

Chào thân ái,
BBT

Image