Page 1 of 1

Cám ơn CHS Ngô Huy Cần (11A2/1975)

PostPosted: Wed Sep 16, 2009 4:06 pm
by admin
Cám ơn anh CHS Ngô Huy Cần (11A2/1975) đã đóng góp $100 USD vào quỹ Hội CHSND.
Cũng xin giới thiệu với các anh chị em CHSND, anh Cần là hội viên thứ 460. Chúc anh Cần tìm lại được nhiều bạn bè cũ của K1976.

BBT (email: banbientap@trunghocnguyendu.com) & Thủ quỹ Ngọc Nguyễn (email: ngocnguye@gmail.com)