Page 1 of 1

Cám ơn 1 CHS Trần Lục (Ẩn Danh)

PostPosted: Sun Jul 11, 2010 8:11 am
by admin
Chân thành cám ơn một CHS Trần Lục đã ủng hộ $200 USD vào ngân quỹ hoạt động xã hội của hội.

Thân ái
Thủ quỹ Nguyễn Thị Mỹ Ngọc & BBT
Email: ngocnguye@gmail.com