Page 1 of 1

Tin Tức: Khánh Thành Tượng Đại Thi Hào Nguyễn Du

PostPosted: Thu Nov 19, 2009 10:47 pm
by admin
Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2009, trường Nguyễn Du làm lễ khánh thành tượng Đại Thi Hào Nguyễn Du, được đặt trong khuôn viên trưởng.
Cám ơn CHS Đinh Gia Điền đã gởi hình cho BBT.

Image

Image

Image

Image
CHS Đinh Gia Điền và cựu giáo sư Nguyễn Đức Trung

Image

Image

Image