Trung Hoc Nguyen Du Facebook

Trung Hoc Nguyen Du Facebook

Postby admin » Fri Dec 03, 2010 11:57 am

Ban Biên Tập thấy Facebook là một tool hữu hiệu để các cựu học sinh của trường Nguyễn Du kết nối với nhau. Vì vậy, BBT chúng tôi đã gởi email mời các cựu học sinh có trong danh sác cựu học sinh trên website này tham gia.

Nếu cựu học sinh nào chưa nhận được thư email mời, bạn có thể tham gia kết nối với Trung Học Nguyễn Du Q10 (Facebook account) qua link sau:

:arrow: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001878927477#!/profile.php?id=100001878927477&sk=wall

Chúc các cựu học sinh tìm được bạn cũ qua Facebook cũng như trên website này.

Chào thân ái
BBT
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Re: Trung Hoc Nguyen Du Facebook

Postby admin » Fri Oct 14, 2011 4:45 pm

Bạn ở Vietnam có thể bị blocked vào Facebook, bạn có thể đổi DNS address để khỏi bị block như sau:

>> Click Control Panel\Network and Internet\Network Connections

>> Click Properties của Local Area Connections (LAN) hay Wireless Area Connection

>> Click Properties của TCP/IPv4

>> Change Preferred DNS address to 8.8.8.8

>> Change Alternate DNS address to 8.8.4.4

>> Click Vadidate settings before exit & Click OK
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm


Return to Sử Dụng Diễn Đàn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron