Sử Dụng Bảng Mã Unicode (UTF-8)

Sử Dụng Bảng Mã Unicode (UTF-8)

Postby admin » Mon Dec 15, 2008 12:14 am

Nếu bạn gặp trở ngại khi xem hay viết chữ Việt trên diễn đàn, bạn nên:

1) Đổi setting trong Internet Explorer: View >> Encoding >> Unicode

2) Khi gõ tiếng Việt, dùng VPSKey & bảng mã Unicode.
admin
Site Admin
 
Posts: 674
Joined: Sun Dec 14, 2008 9:13 pm

Return to Sử Dụng Diễn Đàn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron