Ghi Danh hay Nhắn Tin Tìm Bạn:

Cựu học sinh Trần Lục & Nguyễn Du có thể ghi danh hay nhắn tin dưới đây. Danh sách cựu học sinh mới ghi danh sẽ được ghi vào mục "Danh Sách CHS Ghi Danh" ở trên. Bạn có thể tìm bạn qua Facebook (search Trung Hoc Nguyen Du).

Tên Họ:


Lớp / Năm Tốt Nghiệp:

Thành Phố, Quốc Gia Đang Cư Trú:


Email:


Tin Nhắn:


Ghi Chú: Bạn có thể xử dụng bảng mã Unicode cho Việt ngữ.

Nội Quy: http://www.trunghocnguyendu.com/ysb/noiquy.html

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001878927477

Ban Biên Tập Email: banbientap@trunghocnguyendu.com