[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Có phải tình cảm nồng thắm của các học trò cũ từ những nơi rất xa đã giúp Thầy khỏe mạnh hơn năm trước...
[ Previous ] [ Next ]