[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Kỷ vật Ngày Hội Ngộ được thầy treo trang trọng trên tường.
[ Previous ] [ Next ]