[ Back to library] [ Next ]
medium original
“Đêm Hội Ngộ 2006” tại nhà hàng Grand Garden - Westminster, California
[ Next ]