[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Anh Đinh Gia Điền, đại diện Hội CHSND, phát biểu nhân buổi lễ trao tặng Học Bổng ngày 30-10-2006...
[ Previous ] [ Next ]