[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Thăm viếng cô Kim Anh... "Ngày xưa cô nghiêm quá, ban đầu lớp cô chủ nhiệm các em e dè lắm, không dám lại gần cô... nhưng sau hiểu cô rồi thì các em rất thương, đi đâu cũng lôi cô theo... ngay cả thi đấu thể thao..." (Lời cô Kim Anh - KT)
[ Previous ] [ Next ]