[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Hàng ngồi từ trái qua: Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Lựu, Huỳnh Thị trinh, Phạm Thị Bích Vân. - Hàng đứng từ trái qua: Nguyễn Thị Minh Phượng, Võ Ngọc Trinh, Đỗ Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Kim Thoa.
[ Previous ] [ Next ]