[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
Từ trái qua: Nguyễn Thị Kim Thoa, Đinh Đức Trọng, Đào Trọng Cường (Loan's husband), Nguyễn Thành Trung.
[ Previous ] [ Next ]