[ Back to library]
[ Previous ] [ Next ]
medium original
"Internet hay quá các bạn ơi!"_ Các bạn nữ ở hai nửa trái đất vừa được gặp nhau qua voice chat có webcam. (KT)
[ Previous ] [ Next ]