Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Loading Flash movie...
Photographers: Đoàn Hùng Dũng & Nguyễn Thành Trung
Ban Tổ Chức:

  Trần Quốc Thông / Khóa 1973
  Đinh Gia Thiết / Khóa 1974
  Nguyễn Công Thanh / Khóa 1976
  Lâm Văn Reo / Khóa 1976
  Nguyễn Thị Khánh Minh / Khóa 1977
  Đỗ Đình Trí / Khóa 1977
  Nguyễn Văn Đoàn / Khóa 1977
  Đỗ Thành Danh / Khóa 1977
  Đinh Gia Điền / Khóa 1979
  Nguyễn Tăng Minh / Khóa 1979
  Hoàng Thị Tường Vy / Khóa 1980


Danh Sách Khách Mời:
Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Trần Lục & Nguyễn Du (tại Sàigòn):

  Bà Nguyễn Văn Ngọc
  Bà Võ Ngọc Thạch
  Cô Đinh Thị Diệu Bằng
  Cô Nguyễn Thị Xuân Bích
  Cô Trần Thị Kim Anh
  Cô Vũ Thị Thái Tảo
  Cô Huỳnh Kim Tiên
  Cô Trần Thị Hải
  Thầy Nguyễn Văn Mạnh
  Thầy Cao Huy Tấn
  Thầy Ngô Văn Cảo
  Thầy Nguyễn Đức Trung
  Thầy Nguyễn Văn Ba
  Thầy Nguyễn Văn Vịnh
  Thầy Phạm Quốc Tuấn
  Thầy Trần Ngọc Thịnh
  Thầy Trần Thuận Quan
  Thầy Trương Tiếu Oanh
  Thầy Đỗ Hữu Nghĩa
  Thầy Đinh Hữu Quyến
  Thầy Nguyễn Mậu Thu
  Thầy Trương Văn Tốt
  Thầy Nguyễn Ngọc Anh


Danh Sách CHSND Tham Dự Họp Mặt Xuân Mậu Tý 2008:

Khóa 1990:

  Nguyễn Thụy Nhân
  Nguyễn Tấn Vinh
  Hoàng Thị Vân Anh
  Nguyễn Bảo Tuấn
  Hiệp
  Nguyễn Chính Đức
  Nguyễn Thanh Lê Vinh
  Trần Anh Dũng
  Trần Duy Tường

Khóa 1986:

  Hồng Thanh Dung
  Huỳnh Khắc Duy
  Nguyễn Ngọc Phương
  Nguyễn Thị Ngọc Trinh
  Nguyễn Thị Thanh Mỹ
  Nguyễn Thị Tuyết Anh
  Nguyễn Xuân Linh
  Cao Thế Vũ
  Lê Trung Ngôn
  Phan Ngô Tùng
  Huy
  Sương
  Thuý
  Cúc
  Kim Chi
  Hương
  Lương
  Linh
  Hải
  Thảo

Khóa 1983:

  Đỗ Quỳnh Như
  Dương Công Thanh
  Nguyễn Hoàng Liệt
  Vùng Hoàng Sang
  Nguyễn Đức Trung

Khóa 1981:

  Trần Duy Điền

Khóa 1980 Ban C:

  Lê Thị Bích Lan
  Hoàng Thị Tường Vy
  Trần Quang Linh
  Trần Đức Quát
  Phạm Minh Giao
  Trương Thanh Sơn
  Trịnh Thị Gái
  Phan Thị Thu Vân
  Phạm Văn Trung
  Vũ Kinh Thi
  Trần Anh Dũng
  Phạm Ngọc Tuấn
  Đỗ Gia Thuần
  Lê Thị Kim Lang

Khóa 1980 Ban D:

  Nguyễn Văn Trường
  Trần Minh Nhật
  Dương Hồng Sơn
  Đoàn Hùng Anh
  Nguyễn Tấn Cường
  Trịnh Minh Xuân
  Nguyễn Công  Bình
  Phạm Thanh Thuỷ
  Bùi Thị Tuyết Nga
  Bùi Ngọc Dung
  Trịnh Thị Kim Chi
  Đặng Ngọc Loan
  Lê Thị Bích Vân
  Trần Thu Hương

Khóa 1979:

  Đinh Đức Trọng
  Đỗ Thị Kim Loan
  Tống Hồ Viên Nguyên
  Huỳnh Văn Bân
  Vũ Mạnh Khải
  Nguyễn Kim Anh
  Nguyễn Thị Lành
  Đoan Trang
  Trương Văn Hùng
  Đỗ Hữu Nghi
  Nguyễn Thành Trung
  Bùi Văn Bảo
  Đỗ Hữu Duy
  Nguyễn Đức Ý
  Trương Anh Vũ
  Nguyễn Hoàng Ba
  Nguyễn Phúc Thiện Nguyên
  Hạnh Dung
  Phạm Thị Bích Liên
  Đinh Gia Điền

Khóa 1977:

  Đinh Thị Mai Nga
  Đàm Thị Đoan Thanh
  Trần Quốc Cường
  Hồ Bích Liên
  Nguyễn Hoàng Liệt
  Huỳnh Kim Hùng
  Nguyễn Văn Tám
  Đặng Hồng Hải
  Dương Văn Úc
  Trần Minh Phước
  Đỗ Ngọc Bình
  Đoàn Nguyên Khôi
  Lý Văn Hiệp
  Nguyễn Phong Lập
  Lưu Đức Tấn
  Đào Công Điền
  Nguyễn Tiến
  Nguyễn Văn Đoan
  Huỳnh Minh Quang
  Đặng Đình Đức
  Lưu Hồng Lạc
  Đỗ Đình Trí
  Đỗ Thanh Danh
  Vũ Quang Việt
  Trương Quốc Phú
  Nguyễn Hoàng Ân
  Trần Văn Phúc
  Hồ Ngọc Thanh
  Hoàng Mạnh Tiến
  Nguyễn Ngọc Long
  Bùi Văn Tiến
  Lương Thị Bạch Nhạn
  Lương Thị Bạch Tuyết
  Đinh Minh Triệu
  Đặng Hữu Châu
  Nguyễn Khánh Minh
  Cao Thị Ngọc Thanh
  Nguyễn Thị Mai Phương
  Phan Chí Hùng
  Đinh Mạnh Tiến
  Vũ Đình Chất
  Trần Hữu Hùng
  Nguyễn Dzĩnh Nam
  Nguyễn Hoài An
  Trần Minh Triết
  Đinh Khắc Bá
  Nguyễn Trung Hiếu
  Ngô Thanh Vân
  Trần Minh Thắng
  Phạm Đức Tuấn
  Nguyễn Thị Xuân Ba
  Nguyễn Văn Lộc
  Đỗ Thanh Phương
  Vũ Văn Quang
  Trần Văn Hồng
  Nguyễn Hoàng Can
  Võ Thanh Hà

Khoá 1976:

  Phạm Thị Thanh Nhã
  Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
  Trương Thị Phi Oanh
  Trần Thị Thu Hà
  Nguyễn Thị Phong Triều
  Phạm Duy Thúy Hồng
  Trần Thị Mỹ Hương
  Bùi Thị Thu Vân
  Trần Thị Thùy My
  Nguyễn Ngọc Thiện
  Cao Thị Hạnh Liên
  Phạm Mỹ Anh
  Đỗ Thị Mỹ Thu
  Cao Thị Hồng Liên
  Bảo Lan
  Nguyễn Thị Kim Lan
  Hoàng Gia Lộc
  Cao Phước Long
  Nguyễn Văn Đạt
  Vũ Duy Hùng
  Đinh Văn Bách
  Vĩnh Thuần
  Nguyễn Hùng Thiện
  Đỗ Đình Luyện
  Bùi Hữu Phúc
  Phan Minh Được
  Đoàn Hùng Dũng
  Tô Tôn Toàn
  Đỗ Hữu Chí
  Trần Đại Phụng
  Hoàng Anh Quốc
  Nguyễn Lộc Anh

Khóa 1973 & 1974:

  10 Cựu Học Sinh
Phát Biểu của Cựu Giáo Sư Trần Thị Kim Anh
CHS Thu Hà (K76) và “Tình Ca Mùa Xuân”
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Slide Show (Phần 1/4)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Slide Show (Phần 2/4)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Slide Show (Phần 3/4)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Slide Show (Phần 4/4)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 1/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 2/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 3/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 4/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 5/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 6/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 7/8)
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Video (Phần 8/8)