Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
CHS Thu Hà (K76) và “Tình Ca Mùa Xuân”