Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Slide Show (Phần 2/4)
Photographer: Nguyễn Ngọc Long
Videographer: Đinh Minh Triệu
Xem Phần 3/4