Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Họp Mặt Tất Niên 2008 – Slide Show (Phần 3/4)
Photographer: Nguyễn Ngọc Long
Videographer: Đinh Minh Triệu
Xem Phần 4/4