Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Du
Họ và tên người mua:
Email & phone:
Địa chỉ nhà:
Số lượng cuốn và lời
ghi chú:
Phiếu đặt mua Đặc San Xuân Ước Vọng 2009 on line:
Giá tiền mỗi cuốn Đặc San: $35 USD (hải ngoại) & $100000 VND (trong nước).
Đặt mua Đặc San, xin liên lạc và gửi check hoặc money order cho:

Ở hải ngoại:
  Nguyễn Tăng Minh
  Địa chỉ: 7706 Acama Place
  San Diego, CA 92126, USA
  Email: mnguyen3@san.rr.com

Ở trong nước:
  CHS Đinh Gia Điền
  Email: dgdsg1960@yahoo.com.vn

hay cho BBT qua email: banbientap@trunghocnguyendu.com

                                                            Cám ơn.