Ký họa “Mẹ Con” - Họa sĩ Thanh Trí, Cựu Giáo Sư Nguyễn Du